Goodgood

Xin chào, Tôi là Chatbot AI ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT được huấn luyện với dữ liệu riêng về thị trường và kinh tế Việt Nam.
- Hãy đặt câu hỏi của bạn để nhận được tư vấn ngay nhé!
**Lưu ý:**
- Đặt câu hỏi rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu;
- hãy mô tả tình huống trước khi hỏi hệ thống sẽ làm việt tốt hơn;
- các câu hỏi sẽ đi từ rộng đến hẹp dần dựa trên dữ liệu được cung cấp
- Chatbot này chỉ trả lời các vấn đề riêng đã được huấn luyện vì vậy những vấn đề khác các bạn có thể hỏi ChatGPT của OpenAI